Konklusjon i forretningsplaneksemplene

Forretningsplananalyse utføres for å evaluere effektiviteten av investeringer basert på informasjonen i dokumentet. De interesserte i dette tilfellet er investorer og partnere (nåværende eller potensielle). Hvis prosjektet er utarbeidet av tredjeparter, er det også nødvendig med en vurdering av forretningsplanen for lederne av bedriften.

Nødvendige komponenter i forretningsplananalyse

En analyse av organisasjonens forretningsplan lar investorer bestemme om prosjektet oppfyller hovedindikatoren - muligheten for å oppnå maksimal avkastning på investeringen med minimal risiko. Deretter vurderes den økonomiske effektiviteten til den foreslåtte aktiviteten. Analyserer selskapets evner som er nødvendige for å oppnå organisasjonens mål. For dette vurderes selskapet i henhold til følgende indikatorer:

 • resultater av arbeidet i 3 år;
 • produksjonstilstand;
 • utvalg og produktvolum;
 • systemforsyning av råvarer og salg av ferdige produkter;
 • styringssystem;
 • vurdering av arbeidsressurser;
 • bedriftens økonomiske situasjon.

Det legges særlig vekt på å vurdere volumet av tiltrukket kapital, produksjonskapasitet, som vil være nødvendig for prosjektet.

Fremgangsmåte for analyse av forretningsplaner

Analyse av forretningsplanen for investeringer utføres i en bestemt rekkefølge:

 • Innledende data, leveringskvalitet sjekkes.
 • Organisasjonsplanen for prosjektgjennomførings- og finansieringsordningen blir vurdert.
 • Markedsføringsanalyse, analyse av økonomiske indikatorer gjennomføres.
 • Avslutningsvis vurderes muligheten for å nå målene presentert i organisasjonens forretningsplan.

Når du kontrollerer de opprinnelige dataene, blir spesiell oppmerksomhet rettet mot utgiftsposter, prisnivå. En viktig del av prosjektvurderingen er markedsanalyse. Følgende parametere vurderes: konjunkturen til markedssegmentet, statens deltakelse, ordningen for markedsføring av ferdige produkter, prisordningen.

Analysen av organisasjonskartet betyr at investeringsformen til investorer i gjennomføringen av prosjektet bestemmes. Spesielt kan de inkluderes i toppledelsen, eie en aksjeblokk eller delta i et prosjekt ved å tilby investeringer.

Funksjoner av den økonomiske analysen av en forretningsplan

Forretningsplanlegging lar deg analysere hele spekteret av fremtidig forretningsdrift. Det er på grunnlag av planlegging av en virksomhets innledende aktivitet eller videreutvikling at en reell mulighet ser ut til å minimere interne og deler av eksterne risikoer, for å opprettholde fleksibilitet i produksjonsstyring. En forretningsplan hjelper deg med å beregne alle aspekter av fremtidige aktiviteter, direkte, lenge før selve aktiviteten startet. Det lar deg oppdage problemer før de oppstår. Det er umulig å tiltrekke seg investeringer uten en forretningsplan. En forretningsplan er et standarddokument for å bli kjent med en virksomhet i et sivilisert marked. En forretningsplan er et kontroll- og styringsverktøy. Forretningsplanen har en viss struktur, som nødvendigvis inkluderer følgende spørsmål:

 • - generell seksjon (CV);
 • - beskrivelse av selskapet og det foreslåtte prosjektet, beskrivelse av industrien, beskrivelse av produkter (arbeider, tjenester), markedsanalyse, beskrivelse av produksjon, ledelse og organisering av produksjonen, økonomiplan, prognose for økonomiske forhold og ytelsesindikatorer, prosjektrisikoanalyse.

Disse delene er ikke standard, men uansett skal forretningsplanen tydelig angi:

 • - hva selskapet gjør, hva er dets virksomhet;
 • - hva er målene for bedriften;
 • - hva er strategien og taktikken som selskapet skal nå sine mål med;
 • - hvor mange økonomiske og andre ressurser selskapet vil trenge, i løpet av hvilken periode og hvordan disse ressursene vil bli brukt;
 • - når og hvordan midlene skal returneres til investorer ... I prosessen med forretningsplanlegging er det nødvendig å vurdere perspektiver.

Hovedmålet for en bedrift i forretningsplanlegging er å velge et strategisk alternativ som gjør det mulig å utføre sin virksomhet innenfor rammen av et langsiktig program og føre til velstand. Deretter er de generelle målene detaljerte. Før du begynner på forretningsplanlegging, er det nødvendig å bestemme hvilke faktorer som kan påvirke virksomheten til virksomheten. Disse faktorene kan være både interne (kontrollert av foretaket) og eksterne (avhenger ikke av foretakets vilje). Interne faktorer må kontrolleres, og tilpasse seg eksterne faktorer. Interne faktorer som har innvirkning på suksessen til foretakets økonomiske og økonomiske aktiviteter inkluderer faktorer som kompetansen til organisasjonens ansatte, kompetansen til ledelsen, nivået på produksjonsorganisasjonen, ressursene og deres nivå, og mange andre. Blant de eksterne faktorene er:

 • - økonomiske faktorer;
 • - politiske faktorer;
 • - markedsfaktorer;
 • - teknologiske faktorer;
 • - konkurransefaktorer;
 • - internasjonale faktorer;
 • - faktorer av sosial atferd.

For å fastslå hvilke faktorer som til slutt kan påvirke virksomheten til virksomheten, er det nødvendig å gjennomføre en studie av det indre og eksterne miljøet. Forskningsresultatene blir videre tatt i betraktning i forretningsplanleggingen.

Kursarbeidet utviklet en forretningsplan for en virksomhet som opererer i servicesektoren. Forretningsplanen er utarbeidet under hensyntagen til alle kravene til form og innhold. Hensikten med den presenterte forretningsplanen er å teoretisk studere å skrive en forretningsplan og dens anvendelse i praksis.

Denne forretningsplanen sørger for opprettelsen av Pugovka-atelieret, som effektivt kan arbeide i et aktivitetsfelt som er åpent for alle, inkludert konkurrenter. Tilbakebetalingsperioden for prosjektet er 3 måneder, lønnsomheten til studioets produksjonsaktivitet på 3 måneder vil være - 29. 2%, på bakgrunn av dette kan det konkluderes med at dette prosjektet kan være attraktivt for investeringer og kan implementeres med høy effektivitet. konkurransedyktig gründermarkedsføring

Relevansen av individuell søm forklares med det faktum at mange mennesker er følsomme for kvaliteten på hver søm på klærne. Ønsket om å skille seg ut spiller også en rolle, pluss at folk flest har ikke-standardfigurer. Videre, når det gjelder skreddersy for seg selv, risikerer en person heller ikke å være sammen med noen i samme klær.

Dette gjelder spesielt for kvinner. Også mange forbrukere har behov for å tilpasse en ferdig ting til en figur eller gjøre mindre reparasjoner på klær. Mindre reparasjoner og restaurering av klær nå, i en krise, blir mer og mer viktig.

Virksomheten er ganske interessant og veldig lovende. Over tid i atelieret kan du åpne kurs om å klippe og sy eller utvikle deg til et nettverk.

Bruk av forretningsplanlegging for selskaper i det meget konkurransedyktige markedet for produksjon av perforerte fester er ikke bare nødvendig, men også et strategisk spørsmål for bedriftens overlevelse og vekst. Kompetent bruk av metoder for forretningsanalyse og prognoser gir ledere og ledere av selskaper tillit til fremtiden, og som et resultat fører til en økning i organisering og sivilisasjon i markedet som helhet.

Den utviklede forretningsplanen for utvikling av bedriften er rettet mot:

1. forstå den generelle tilstanden for øyeblikket;

2. representasjon av nivået du skal oppnå;

3. planlegge overgangsprosessen fra en stat til en annen.

En forretningsplan løser disse problemene. Det inkluderer utvikling av mål og mål som er satt for virksomheten på kort og lang sikt, vurdering av den nåværende tilstanden i selskapets økonomi, ved å analysere hovedindikatorene for dets arbeid og sammenligne dem med indikatorer i henhold til forretningsplanen, samt å identifisere styrker og svakheter ved produksjon, markedsanalyse og kundeinformasjon. Det gir en vurdering av ressursene som kreves for å nå de oppsatte målene i et konkurransemiljø.

En forretningsplan gir en mulighet til å tenke gjennom handlingene dine, bidrar til å forhindre og tilstrekkelig møte mange uunngåelige problemer i forretningsutviklingen. Det er et verktøy som det er mulig å kontrollere og styre produksjonen med. Forretningsplanen lar deg administrere i henhold til en foreløpig plan, og ikke bare reagere på hendelser.

For å oppnå målet ble følgende oppgaver identifisert og løst i arbeidet:

1. beskriver det teoretiske grunnlaget for forretningsplanlegging, nemlig: mål, funksjoner og formål med en forretningsplan, utviklingsstadier og struktur for en forretningsplan;

2. Metoden for å undersøke en forretningsplan presenteres;

3. En forretningsplan for et lite foretak for produksjon av perforerte fester LLC "Astroy" ble vurdert;

Kategori: merkevarebygging og markedsføring

Stemmer: 233 Vurdering: 4. 944206008584

VI ER SPESIALISERTE I MERKE DESIGN

Spillutvikling av forskjellige sjangre

Utvikling av et nøkkelferdig hyper casual spill

Når du utvikler en forretningsplan, er det viktig å følge bare to nyttige tips.

Først, ikke prøv å finne et ferdigeksempel på en forretningsplan på Internett, ikke bruk ferdige maler, det er bedre å skrive det bevisst og uavhengig.

For det andre må forretningsplanen være sannferdig, du skal ikke pynte på virkeligheten.

Det er fortsatt mange detaljer og finesser, la oss prøve å analysere dem i detalj i denne artikkelen.

Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan hjelper til med å planlegge rekkefølgen av nødvendige forretningstrinn for å oppnå målene som er satt for bedriften.

Forretningsplanen må:

 • Bevis at den tilbudte tjenesten eller produktet definitivt vil finne sin kjøper, og bør også fremheve utviklingsutsiktene og etablere den potensielle markedskapasiteten;
 • Bestem utsiktene for utvikling og fortjeneste;
 • Gjenspeiler effektiviteten til selskapet i henhold til planen;
 • Handle som et verktøy for å tiltrekke investorer og kapitalinvesteringer;
 • Vær et universelt middel for å implementere de strategiske målene for bedriften.

Forretningsplananalyse er nødvendig for å vurdere forventet avkastning på investeringen basert på dataene som er presentert i dokumentet.

Per definisjon er mest en potensiell investor interessert i en kvalitativ analyse, for hvem det er svært viktig å vurdere resultatindikatorene for et prosjekt eller foretak der han har til hensikt å investere midlene sine.

Det bør også nevnes at kunnskap om hvordan investoren analyserer kvaliteten på en forretningsplan er nødvendig for eieren eller lederen av foretaket for å utarbeide dette dokumentet, med fokus på investorens ønsker.

Analysestruktur

Når vi snakker om interessen til en potensiell investor, må man forstå at denne interessen primært er rettet mot å studere de foreslåtte investeringsobjektene for å velge blant dem som oppfyller visse kriterier.

Det viktigste mulige kriteriet er muligheten til å maksimere avkastningen på investeringen med minimal risiko. Etter å ha valgt bedrifter eller prosjekter som oppfyller dette kriteriet, følger en vurdering av hver av dem ut fra synspunktet om effektiviteten i å nå målene som er oppgitt i forretningsplanen.

 • Analyse av investeringssituasjonen, som inkluderer studiet av mulige investeringsobjekter for å velge den mest passende.
 • Analyser det valgte objektet.
 • Analyse av forretningsplanen gitt av ledelsen for det valgte objektet.

Investeringssituasjonsanalyse

Vurdering av investeringssituasjonen har en tretrinns karakter siden den utføres på tre nivåer:

 • På makroøkonomisk nivå.
 • På bransjen eller relevant markedssegmentnivå.
 • På bedrifts- eller prosjektnivå.

I hvert tilfelle blir informasjon samlet inn, kvaliteten på mottatt informasjon blir analysert og behandlet. Deretter trekkes konklusjoner om muligheten for videre forskning.

Misschien ben je geïntereserd
Vi bruker informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på vår nettside. Ved å bruke nettstedet ditt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler.
Tillat informasjonskapsler.